Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dohody o hraničných priechodoch

Zmluva medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Dohoda medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Protokol medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach 

                              (Text nie je právne záväzný)  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Colná oblasť
  3. Clá
  4. Dohovory, dohody a diagonálne dohody
  5. Dohody o hraničných priechodoch

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.