Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Slovenská konsolidačná, a. s.

 

adresa:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 
02/57289100
0202/57289400
slovkons@slovenska-konsolidacna.sk
www.konsolidacna.sk
JUDr. Marián Janočko - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
JUDr. Ing. Tomáš Britvík - člen dozornej rady

Pôsobnosť:

Slovenská konsolidačná, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 26. 10. 1999. V súčasnej dobe je jediným akcionárom Slovenská republika zastúpená MF SR.

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  4. Slovenská konsolidačná, a. s.

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.