Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správca

Správca vykonáva správu domu v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov a na ich účet. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa zákona o vlastníctve bytov. Správca bytového domu musí taktiež spĺňať podmienky zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Povinnosti správcu a vzťahy medzi správcom a vlastníkmi upravuje zákon o vlastníctve bytov a zmluva o výkone správy.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Ministerstvo
  3. Legislatíva a majetkové právo
  4. Majetkové právo
  5. Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  6. Správca

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.