Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0

Materiál Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „FM EHP a NFM“) verzia 1.0 bol schválený uznesením vlády SR č. 262/2007 zo dňa 14.03.2007.

Zmeny v materiáli Pravidlá implementácie FM EHP a NFM, verzia 2.0 sa týkajú najmä:

Cieľom materiálu je zabezpečiť účinný systém implementácie a efektívny systém finančného riadenia FM EHP a NFM v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Tento dokument je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov pre realizáciu blokových grantov, podprojektov a individuálnych projektov, ktoré sú realizované v rámci FM EHP a NFM .

Materiál nadobúda platnosť a účinnosť 26. 05. 2009.  

Dňom účinnosti materiálu sa zrušuje Dohoda o spolupráci medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR pri finančnom riadení FM EHP a NFM, ktorá bola uzatvorená dňa 13. 11. 2007.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Materiály
  5. Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.