Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dodatok č.1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Bratislava, 9.10.2007
Číslo: MF/24097/2007-52

Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky


Vec:  Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006 v úplnom znení

S účinnosťou od: 15.10.2007 

  1. vydávam
    Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platným od 28. 8. 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platné od 28. 8. 2006
  2. ukladám
  1. všetkým ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, implementačným agentúram a ostatným zúčastneným orgánom, aby sa v rámci svojej činnosti pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu riadili týmito Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platnými od 28. 8. 2006 v znení dodatku č. 1
  2. všetkým predstaveným a vedúcim zamestnancom ministerstva, implementačných agentúr a ostatných zúčastnených orgánov, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých svojich zamestnancov s týmto rozhodnutím.

Ján Počiatek
minister financií Slovenskej republiky

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. PHARE / Prechodný fond
  4. Dodatok č.1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.