Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3-2022-U k účtom PO, RO alebo SO, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z PO a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v ŠP v rámci PO 2021 – 2027

Usmernenie č. 3/2022 - U k účtom platobného orgánu, riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z platobného orgánu a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v Štátnej pokladnici v rámci programového obdobia 2021 – 2027 vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

Usmernenie nadobúda účinnosť: 8.7.2022   

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenia vydané v roku 2022
  6. Usmernenie č. 3-2022-U k účtom PO, RO alebo SO, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z PO a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v ŠP v rámci PO 2021 – 2027

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.