Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 2/2022–U k číselníku kódov programovej štruktúry programov fondov EÚ na PO 2021 – 2027

Usmernenie č. 2/2022 – U k číselníku kódov programovej štruktúry programov fondov Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027 stanovuje spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej podpory z fondov Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry podpory spolufinancovanej z fondov Európskej únie, pre ktoré vykonáva funkciu platobného orgánu Ministerstvo financií SR. Ide o nasledovné fondy Európskej únie:

Tento číselník spravuje sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR.

V rámci verzie 2.0 boli zapracované úpravy a aktualizované údaje na základe schválenia Programu Slovensko 2021-2027, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko 2021-2027 a Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Rakúsko 2021-2027 Európskou komisiou. Hlavnou zmenou je úprava kódovania špecifických cieľov pre FST a Interreg.

Usmernenie nadobúda účinnosť: 6.3.2023  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenia vydané v roku 2022
  6. Usmernenie č. 2/2022–U k číselníku kódov programovej štruktúry programov fondov EÚ na PO 2021 – 2027

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.