Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 2.0

K zmene v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, verzii 2.0 dochádza z dôvodu upresnenia postupov a pravidiel finančného riadenia, najmä vo vzťahu k lehote na výkon kontroly žiadosti o platbu, žiadostiam o platbu na Európsku komisiu, postupu spracovania Účtov, doplnenia definície sledovaného príznaku a ďalších upresnení.

Materiál bol predmetom pripomienkového konania relevantných subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ od 31.05.2023 do 13.06.2023.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2023.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia fondov EÚ sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce z Príručky k finančnému riadeniu, verzia 2.0 do svojich vnútorných postupov do dvoch mesiacov od účinnosti tohto materiálu, resp. najneskôr do času zverejnenia prvej výzvy/vyzvania na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku.  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027
  5. Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.