Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál 1-2019 - M pre automatické účtovanie opravných položiek a koncoročných operácií v programovom období 2014-2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme automatické spracovanie opravných položiek k pohľadávkovým dokladom a spracovanie koncoročných operácií v ISUF v rámci programového obdobia 2014-2020.

Pre účely tohto manuálu sú popísané :

Manuál je určený pre účtovníka platobnej jednotky a certifikačného orgánu.

Manuál verzia 1.0 nadobúda účinnosť dňa 03.12.2019. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2019
  7. Manuál 1/2019 - M pre automatické účtovanie opravných položiek a koncoročných operácií v programovom období 2014-2020 v ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.