Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Finančná štatistika o príjmoch, výdavkoch a dlhu verejnej správy

Ministerstvo financií SR spracováva pre národné a medzinárodné účely finančnej štatistiky množstvo údajov o príjmoch, výdavkoch, a dlhu verejnej správy. Verejnú správu SR tvorí približne 8 000 organizácií - účtovných jednotiek rôznych právnych foriem. Požiadavky na predkladanie údajov od subjektov verejnej správy sú definované príslušnou národnou legislatívou ako aj legislatívou EÚ.

Pre účely medzinárodného porovnávania sa zverejňujú údaje v tzv. špeciálnom štandarde resp. v štandarde SDDS Plus. Ďalšie požiadavky na údaje sú definované napr. Smernicou 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov EÚ.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Finančná štatistika o príjmoch, výdavkoch a dlhu verejnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.