Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočtové pravidlá

MF SR vypracovalo novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej sú zapracované závery Analýzy. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR, tá ho však zatiaľ neprerokovala. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

MF SR vypracovalo novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej sú zapracované závery Analýzy. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR, tá ho však zatiaľ neprerokovala. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

  1. v prípade VÚC a nimi zriadených a založených právnických osôb sa rovná, alebo je vyššia ako 4 845 000 eur,
  2. v prípade obce a ňou zriadených a založených právnických osôb sa rovná alebo prevyšuje zákonom odstupňované hodnoty podľa počtu obyvateľov.

Navrhovanou úpravou sa umožňuje MF SR vyžiadať si od obcí, VÚC a nimi zriadených a založených právnických osôb informácie potrebné na účely hodnotenia a vykazovania schodku a dlhu verejnej správy, ako aj údaje o príprave a realizácii koncesie na stavebné práce a koncesie na služby.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Archív - PPP
  4. Legislatíva-stav k augustu 2010
  5. Rozpočtové pravidlá

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.