Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Nakladanie s majetkom s osobitným zákonným režimom (napr. prioritný infraštruktúrny majetok, prioritný investičný majetok a pod.)

Do 31. decembra 2010 majú byť na rokovanie vlády SR predložené novely zákonov vo vecnej pôsobnosti jednotlivých rezortov, v ktorých majú byť upravené právnické osoby založené z majetku štátu, spravujúce majetok štátu podľa osobitného predpisu alebo nakladajúce s majetkom, ktorý má osobitnú zákonnú kvalifikáciu (napr. prioritný infraštruktúrny majetok, prioritný investičný majetok a pod.)

V súčasnosti je známe, že z vyššie uvedených zákonov bol prijatý zákon č. 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vzťahu k záverom Analýzy sa v tomto zákone: 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Archív - PPP
  4. Legislatíva-stav k augustu 2010
  5. Nakladanie s majetkom s osobitným zákonným režimom (napr. prioritný infraštruktúrny majetok, prioritný investičný majetok a pod.)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.