Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

20. Fiškálna prognóza - manuál

Metodika projekcie vybraných verejných výdavkov pre makroekonomickú prognózu

Od januára 2015 pripravuje IFP vlastné fiškálne prognózy vybraných verejných výdavkov, ktoré slúžia ako vstup pre prípravu makroekonomickej prognózy. Na základe schválenej makroekonomickej prognózy je následne pripravovaná daňová prognóza a samotný rozpočet VS. Samostatný odhad IFP môže pružnejšie reagovať na aktuálny vývoj a navyše nezávisí od legislatívneho procesu prípravy rozpočtu. Makroekonomická prognóza by tak mala byť postavená na presnejšom odhade spotreby a investícii vlády. Aktualizácia prognózy výdavkov prebieha spravidla trikrát ročne v súlade s harmonogramom prípravy makroekonomickej prognózy a rozpočtu.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Manuály
  5. 20. Fiškálna prognóza - manuál

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.