Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

58. Zásady poskytovania Prvej pomoci

Prvá pomoc prispela počas prvej vlny pandémie k udržaniu zamestnanosti. Pomoc dokázala zabrániť prepúšťaniu, ak bola poskytnutá čo najskôr a trvala dlhšie ako dva mesiace. S dĺžkou poberania jej vplyv rastie a po 5 až 7 mesiacoch v závislosti od opatrenia prudko klesá. V rámci poskytovania prvej pomoci na udržanie zamestnanosti boli účinnejšie opatrenia po vzore Kurzarbeit alebo systému skrátenej práce, počas ktorej zamestnávateľ dostáva podporu na zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu (opatrenie 1 a 3A). Tieto udržali pracovné miesta aj po ukončení poskytovania príspevkov. Paušálne príspevky v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B) naopak u väčších firiem iba presunuli prepúšťanie na neskôr. Navyše pomer zachránených pracovných miest k vynaloženým výdavkom bol pri opatrení 3B z pohľadu nákladovej efektívnosti príliš nízky, podporených bolo aj veľa firiem s poklesom tržieb už pred pandémiou. V prípade ďalšieho poskytovania Prvej pomoci a stáleho Kurzarbeitu odporúčame pomoc poskytovať čo najrýchlejšie a po obmedzenú dobu (6 mesiacov), kedy podľa analýzy pôsobila najsilnejšie a zohľadňovať aj finančné zdravie firiem v minulosti. Po dlhšom období priamej podpory pracovných miest je potrebné presunúť fokus od dotovania pracovných miest na zvyšovanie zamestnateľnosti cez podporu ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov, obzvlášť tých najzranitelnejších.   

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 58. Zásady poskytovania Prvej pomoci

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.