Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

22. Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výdavkov na aktívne politiky trhu práce na Slovensku (január 2011)

Za posledné dve desaťročia mnohé krajiny zaviedli alebo posilnili stratégie na aktiváciu nezamestnaných so snahou zvýšiť ich šancu získať prácu. Aktívne politiky trhu práce (ďalej len APTP alebo aktívne politiky) zahŕňajú viacero typov programov, vrátane vzdelávania, finančnej podpory prijímania práce alebo zamestnávateľov pri vzniku nových miest, priamej tvorby pracovných miest vo verejnom sektore a podpory samozamestnávania. Motivácia a mechanizmus intervencie sa pri jednotlivých programoch odlišuje. Ako pri iných štátnych zásahoch do fungovania trhu, spoločným cieľom je zvýšenie efektívnosti výsledkov a rovnosti šancí na trhu práce. Odlišujú sa od pasívnych politík, ktoré podporujú príjem bez aktivácie recipienta.

Štúdia hodnotí aktívne politiky v SR z pohľadu ich čistého účinku na zamestnávanie a ekonomickej efektívnosti výdavkov na ne. Konsenzom v zahraničnej literatúre je, že práve ekonomická efektívnosť čistého zamestnávania je hlavným kritériom pre hodnotenie programov. Výsledky hodnotenia môžu poslúžiť pri reforme programov a financovania politík v SR, ako aj na zlepšenie sledovania údajov o participantoch na jednotlivých programoch.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 22. Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výdavkov na aktívne politiky trhu práce na Slovensku (január 2011)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.