Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

2. Vplyv dôchodkového sporenia na verejné financie a občanov (november 2004)

Dôchodkový systém na Slovensku prechádza od roku 2004 mnohými zmenami, ktoré zasiahnu nielen do vývoja verejných financií ale zasiahnu aj do života samotných občanov. Úlohou tohto materiálu je prezentovať možné dopady spustenia zmiešaného dôchodkového systému na hospodárenie verejných financií v strednodobom a dlhodobom horizonte a zároveň ozrejmiť dôležité činitele vplývajúce na výšku budúcich dôchodkov. IFP podrobil analýze implicitný dlh dôchodkového systému a faktory, ktoré majú na jeho výšku najväčší vplyv. Na troch scenároch ukazuje rozpätie, v akom môžeme očakávať výpadok príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu presmerovania časti poistných príspevkov do súkromných dôchodkových správcovských spoločností. V tejto súvislosti IFP predkladá jednoduchú kvantifikáciu výšky transformačných nákladov, ktoré sprevádzajú spustenie druhého piliera. Pre občanov je najzaujímavejšia kapitola, ktorá rozoberá výhody a nevýhody jednotlivých pilierov dôchodkového systému a pri jasne definovaných predpokladoch porovnáva výšky dôchodkov z každého piliera.

Ako doplnok k ekonomickej analýze IFP pripravil "dôchodkovú kalkulačku". Kalkulačka je určená pre všetkých občanov, ktorí majú pochybnosti o tom, či sa do druhého piliera dôchodkovej reformy zapojiť alebo radšej zotrvať v priebežnom pilieri. Zodpovedaním 11 otázok môže občan nasimulovať podľa neho najpravdepodobnejší vývoj dôchodkového systému (zmeny v legislatíve), ako aj vyjadriť svoj názor na budúci makroekonomický vývoj a výnosy na kapitálových trhoch. Niektoré otázky sa zaoberajú možnosťou dedenia dôchodkových úspor, pričom občan má možnosť zvoliť tú variantu, ktorá zodpovedá jeho preferenciám. Kalkulačka automaticky berie do úvahy legislatívne opatrenie, ktoré časovo obmedzuje pobyt sporiteľa v jednotlivých typoch fondov. Aj keď výsledkom modelu je vyčíslenie výšky dôchodkov z prvého a druhého piliera (v prípade dedenia pravdepodobnosťou vážené očakávané prínosy pre sporiteľa), IFP vo výstupe zobrazuje výsledné odporúčanie v textovej forme. Po otvorení kalkulačky sa zobrazia prednastavené hodnoty, ktoré odporúčame ponechať v prípade, že občan nevie posúdiť alebo zodpovedať príslušnú otázku.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 2. Vplyv dôchodkového sporenia na verejné financie a občanov (november 2004)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.