Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

15. Rovnovážny kurz (august 2008)

Rozhodnutím Rady EÚ zo dňa 8.7.2008 sa Slovensko od 1.1.2009 stáva 16. krajinou eurozóny, t.j. krajinou, v ktorej bude platiť jednotná mena euro. Súčasne Rada zverejnila oficiálny konverzný kurz pre SR na úrovni aktuálnej centrálnej parity 1€ = 30.1260 SKK. Základom pre stanovenie konverzného kurzu je odhad rovnovážneho kurzu, pretože konverzný kurz by mal byť stanovený tak, aby neohrozil rovnovážny vývoj ekonomiky. Rovnovážny kurz je však priamo nemerateľná veličina analytického charakteru, ktorý možno len odhadnúť prostredníctvom rôznych modelových prístupov. Tento materiál prezentuje metódy odhadu rovnovážneho kurzu, ktoré MFSR používalo a ktorých výsledky boli použité ako podklad pre negociáciu a rozhodovanie v procese stanovenia konverzného kurzu a úprav centrálnej parity. Súčasťou podkladov bola analýza rizík silnejšieho a slabšieho kurzu s vyhodnotením distribučných efektov. Kombinácia intervalového odhadu rovnovážneho kurzu s analýzou rizík tvorili technický rámec pre politické rozhodovanie.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 15. Rovnovážny kurz (august 2008)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.