Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

1. Ekonometrický model Slovenskej republiky (máj 2004)

V spolupráci so Svetovou bankou v rámci Projektu reformy riadenia verejných financií bol vytvorený ekonometrický model Slovenskej republiky určený k podpore analytickej činnosti na ministerstve financií pri vytváraní konzistentných prognóz krátkodobého, ako aj dlhodobého výhľadu ekonomiky Slovenska, analyzovaní rizík ekonomického vývoja s dopadom na rozpočet a tvrobe príslušných simulácií. Štruktúra ekonometrického modelu Slovenska je založená na príjmovo-výdavkovej metóde s dôrazom na ponukovú stránku ekonomiky. Model sa využiva na Inštitúte finančnej politiky ako rozhodujúca zložka nástrojov ekonomickej analýzy.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 1. Ekonometrický model Slovenskej republiky (máj 2004)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.