Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vzdelávanie

Ak si analytik zamestnaný vo verejnej správe a chceš sa ďalej vzdelávať vo svojej oblasti a lepšie pracovať pre Slovensko, si na správnom mieste.


Kto sa môže vzdelávania zúčastniť

Vzdelávanie je určené len pre analytických zamestnancov partnerov projektu  spĺňajúcich jedno z nasledovných kritérií:

  1. zamestnanec analytického útvaru vykonávajúci analytické činnosti alebo
  2. zamestnanec mimo analytického útvaru, vykonávajúci analytické činnosti.

Vzdelávanie je určené prioritne pre zamestnancov analytických útvarov. Zamestnanci mimo analytických útvarov sú posudzovaní individuálne. Ich účasť na vzdelávaní je vždy nutné vopred konzultovať s projektovým tímom.

UPOZORNENIE: Výdavky na vzdelávanie sú oprávnené na refundáciu v rámci projektu len, ak účastník po skončení vzdelávania zotrvá v štátnej správe po určenú dobu. Bližšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.


Ako vyberať vzdelávacie podujatia

V rámci projektu je možné zúčastniť sa verejne dostupných vzdelávacích podujatí (kurzy, semináre a konferencie), ktoré ponúkajú vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Vzdelávacie podujatia spravidla trvajú niekoľko dní až 3 týždne a musia spĺňať kritériá uvedené nižšie.

Základné kritériá pre výber vzdelávacích podujatí:

Podrobné informácie o jednotlivých kritériách nájdete v tomto dokumente.

Kde vyberať:

SKÚŠKA: V prípade možnosti ukončenia vybraného vzdelávania skúškou, je účastník povinný absolvovať skúšku.


Ako vybaviť účasť na vzdelávaní

Účastník si vzdelávanie zabezpečuje sám. Prihlasuje sa na vzdelávanie podľa postupu danej vzdelávacej inštitúcie a vybavuje si zahraničnú pracovnú cestu vo svojom služobnom úrade / u svojho zamestnávateľa. Každú účasť na vzdelávacom podujatí musí vopred schváliť riadiaci výbor projektu. Vždy je potrebné postupovať podľa nasledujúceho postupu.

1. Žiadosť o schválenie účasti na vzdelávaní

2. Schválenie účasti riadiacim výborom

3. Účasť na vzdelávaní

V prípade nejasností a otázok je možné sa obrátiť na projektový tím.


Dokumenty na stiahnutie

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Analytické jednotky štátu
  4. Špičkové vzdelávanie pre analytikov
  5. Vzdelávanie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.