Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

40. zasadnutie výboru pre daňové prognózy (december 2015)

V súlade so Štatútom Výboru pre daňové prognózy, predseda Výboru informoval členov, že v procese schvaľovania rozpočtu verejnej správy nebola použitá aktuálna daňová prognóza schválená Výborom. Dňa 9. decembra 2015 sa konalo neformálne zasadnutie riadnych členov Výboru, kde mali členovia možnosť vyjadriť názor na uvedenú skutočnosť. Z diskusie vyplynuli návrhy na úpravu štatútu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Inštitút finančnej politiky
  4. Ekonomické prognózy
  5. Daňové prognózy
  6. 40. zasadnutie výboru pre daňové prognózy (december 2015)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.