Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia o dôležitých webových stránkach k sankciám

Pomôcka na získanie rýchleho prehľadu o sankciách aplikovaných na ktorýkoľvek štát sveta. Poskytuje právne nezáväzný ale aktuálny a prehľadný zoznam EÚ a OSN sankcií, ktoré sú rozdelené podľa tém, štátov, druhu a entít:

https://www.sanctionsmap.eu/

Prehľad reštriktívnych opatrení EÚ – z webovej stránky MZVaEZ SR:

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-prehlad_sankcii_eu_voci_tretim_krajinam

Spoločná zahranično-bezpečnostná politika EÚ:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Prehľad uplatňovaných sankcií EÚ:

 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

Prehľad kompletných rezolúcií OSN:

 https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0

Rezolúcia OSN 1267/1999

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)

Rezolúcia OSN 1373/2001:

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)

Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_3_2019.pdf

Prehľad Metodických usmernení Národnej banky Slovenska k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

http://www.nbs.sk/sk/legislativa/vestnik-nbs/2019

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Sankcie EÚ a OSN
  4. Oblasť medzinárodných sankcií EÚ a OSN
  5. Informácia o dôležitých webových stránkach k sankciám

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.