Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Štátny tajomník MF SR 1

Ing. Radovan Majerský, PhD.Ing. Radovan Majerský, PhD.

Vzdelanie

Profesijný životopis

10/2023 štátny tajomník Ministerstva financií SR
8/2012 Nemocnica Sv. Michala, a.s. (člen predstavenstva. Od 10/2023 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)
9/2012 Železnice Slovenskej republiky (podpredseda Správnej rady)
5/2021 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (predseda Dozornej rady)
2010 - 2022 Žilinská univerzita (člen Správnej rady)
2007 - 2021 Riadiaci výbor pre rozvoj Rozpočtového informačného systému (predseda)
2006 - 2021 Výbor pre zahraničnú politiku Bezpečnostnej rady SR (člen)
2006 - 2021 Sekcia rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií SR (generálny riaditeľ sekcie)
2005 - 2021 Working Party on lntergovernmental Transfers, OECD (člen)
2004 - 2021 Senior Budget Officials, OECD (člen)
2006 - 2007 European Policy Committee (člen)
2005 - 2006 Sekcia rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií SR (riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy)
2002 - 2003 Sterring Committee ( člen) – Phare projekt v oblasti duediligance úverového portfólia Slovenskej konsolidačnej a.s
2000 - 2003 Pracovná skupina č. 3 pre rokovania o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie
1999 - 2003 Sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií SR, poradca generálneho riaditeľa sekcie

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Vedúci predstavitelia MF SR
  3. Štátny tajomník MF SR 1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.