Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vzorové zmluvy

Pracovná zmluva námestníkov GR

Pracovná zmluva generálneho riaditeľa SZRB

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady SZRB

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva SZRB

Zmluva o výkone funkcie podpredsedu dozornej rady SZRB

Zmluva o výkone funkcie podpredsedu predstavenstva SZRB

Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady SZRB

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva SZRB

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Ministerstvo
  3. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  4. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  5. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
  6. Vzorové zmluvy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.