Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Európsky sociálny fond

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa stalo úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia z prioritnej osi  3 (Podpora zamestnanosti a SI a budovanie kapacít v BK) opatrenie 3.3  (Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK), prioritnej osi 4 (Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy), opatrenie 4.1. (Zlepšenie kvality služieb poskytovaných  verejnou správou a neziskovými organizáciami) na realizáciu národného projektu:

Rozvoj ľudských  zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR

Projekt je zameraný na zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov MF SR v dvoch oblastiach:

Vzdelávanie v anglickom jazyku

Vzdelávanie na prehlbovanie mäkkých zručností

Realizácia verejného obstarávania:

 

 

 Európsky sociálny fond - logo       Zamestnanosť a sociálna inklúzia - logo  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Projekty MF SR s podporou EÚ
  3. Európsky sociálny fond

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.