Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) - Metódy verejného obstarávania

Rok 2005

1.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME) 
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – podlimitná metóda 
.  názov predmetu obstarávania:  Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v oblasti informačných technológií a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v oblasti projektového a strategického manažmentu  
.  Vestník verejného obstarávania č. 123  , dátum zverejnenia: 27.06.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 08319 -MSS
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa


2.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME) 
.  metóda verejného obstarávania:  Rokovacie konanie bez zverejnenia - služby - podlimitná
.  názov predmetu obstarávania:  Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v oblasti informačných technológií a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne v oblasti projektového a strategického manažmentu  
.  Vestník verejného obstarávania č., dátum zverejnenia:, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa


3.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME) 
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – podlimitná metóda 
.  názov predmetu obstarávania:  Monitoring projektov grantovej schémy SISME  
.  Vestník verejného obstarávania č. 174  , dátum zverejnenia: 09.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 12476-MSS
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa


4.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov (SISME) 
.  metóda verejného obstarávania:  Rokovacie konanie bez zverejnenia - služby - podlimitná
.  názov predmetu obstarávania:  Monitoring projektov grantovej schémy SISME  
.  Vestník verejného obstarávania č., dátum zverejnenia:, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania:  neaplikuje sa
.  Dátum výzvy na rokovanie: 31.10.2005  
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa


5.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných  podnikov (SISME) 
.  metóda verejného obstarávania:  Verejná súťaž – služby – podlimitná metóda 
.  názov predmetu obstarávania:  Vypracovanie IT databázy a priraďovacieho (párového) softvéru a vybudovanie siete neformálnych investorov a marketing  
.  Vestník verejného obstarávania č. 184  , dátum zverejnenia: 26.09.2005 , číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: 13195 -MSS
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa


6.  2003-004-995-03-09

.  číslo a názov projektu:  FM 2003-004-995-03-09 Grantová schéma - Podpora inovatívnych malých a stredných  podnikov (SISME)
.  metóda verejného obstarávania:  Rokovacie konanie so zverejnením – služby – podlimitná metóda
.  názov predmetu obstarávania:  Vypracovanie IT databázy a priraďovacieho (párového) softvéru a vybudovanie siete neformálnych investorov a marketing 
.  Vestník verejného obstarávania č., dátum zverejnenia:, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa
.  Úradný vestník EÚ č.:, dátum zverejnenia, číslo oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania: neaplikuje sa

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Materiály Odboru platieb
  4. Centrálna evidencia verejného obstarávania v programoch ISPA, PHARE a Prechodný fond
  5. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) - Metódy verejného obstarávania

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.