Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výklad pojmov

Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2021 - 2027

Cieľom tohto metodického výkladu je vysvetliť pojmy upravené v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „prostriedky Európskej únie“, „prostriedky ostatných spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie“ a „granty Európskej únie“. Metodický výklad pojmov popisuje spôsob rozpočtovania uvedených prostriedkov, lehoty ich použitia, vedenie prostriedkov na účtoch, ich klasifikovanie pod osobitnými kódmi zdrojov, ako aj spôsob rozpočtovania prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Prehľadné členenie prostriedkov Európskej únie a spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a grantov Európskej únie, doplnené o ich podrobnejšie vymedzenie cez jednotlivé programové dokumenty a programy, spôsob poskytovania, spôsob používania rozpočtovými organizáciami a bližší popis finančných tokov, obsahuje príloha č. 1 tohto metodického výkladu. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Výklad pojmov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.