Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

26. Individuálne vzdelávacie účty

Abstrakt: IFP sa zúčastnilo medzinárodného odborného seminára o možnosti implementácie individuálnych vzdelávacích účtov na Slovensku organizovaného odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ.

Celoživotné vzdelávanie dospelých naberá na dôležitosti v kontexte ohrozenia automatizáciou a starnutím obyvateľstva. Individuálne vzdelávacie účty predstavujú podporný nástroj pre zvyšovanie účasti ďalšieho vzdelávania dospelých posilňovaním motivácie pre zvyšovanie zručností jednotlivcov nezávisle od zamestnávateľov. Sú vhodné najmä pre rozšírenie prenositeľných zručností (napríklad digitálnej gramotnosti), ktoré nám vo všeobecnosti chýbajú.

Dátum a miesto konania: 24. 2. 2020, Vedecký park UK

Prednášajúca: Ľuba Habodászová

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Prezentácie
  5. 26. Individuálne vzdelávacie účty

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.