Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prognóza vybraných výdavkov VS (74. zasadnutie VpDP, november 2023)

Strednodobá prognóza výdavkov bola všetkými členmi Výboru okrem NBS vyhodnotená ako realistická pri daných makroekonomických predpokladoch. Prognózu výdavkov hodnotí NBS ako konzervatívnu, pričom NBS pristupuje optimistickejšie najmä pri prognóze výdavkov na starobné dôchodky.

Viac o celom 74. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy je možné nájsť tu: 74. VpDP

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické prognózy
  4. Prognózy vybraných výdavkov VS
  5. Prognóza vybraných výdavkov VS (74. zasadnutie VpDP, november 2023)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.