Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponuky k predmetu obstarávania zákazky

Projekt - Posúdenia súladu s relevantnými legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív a plánovanie kontinuity činností.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Transparentnosť
  3. Verejné obstarávanie
  4. Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponuky k predmetu obstarávania zákazky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.