Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Základné informácie pre verejnosť

Odborná knižnica je špecializovanou knižnicou. Svojim fondom a službami je orientovaná na informačné požiadavky svojho zriaďovateľa. Od r. 1993 buduje fond domácej a zahraničnej literatúry zameraný na oblasť makroekonómie, mikroekonómie, bankovníctva, peňažníctva, poisťovníctva, účtovníctva, daňovníctva, colníctva, finančného trhu, finančnej kontroly a európskej integrácie. Vo svojej študovni sprístupňuje kompletné ročníky vestníkov Finančný spravodajca (vydávaný MF SR), Finanční zpravodaj (vydávaný MF ČR), periodické prehľady o verejných financiách SR -  štátne rozpočty a štátne záverečné účty MF SR za jednotlivé roky.

Odborná knižnica je otvorená pre verejnosť (verejná knižnica) a poskytuje pripojenie na wifi zdarma.

Výpožičné hodiny: 8:30 – 12:00 hod. (v pracovných dňoch)

Podmienkou vstupu do budovy Ministerstva financií SR je registrácia na vrátnici na základe preukázania totožnosti.

Používateľom odbornej knižnice odporúčame možnosť využívať elektronické zdroje Slovenskej ekonomickej knižnice https://sek.euba.sk/elektronicke-zdroje a tiež Centra vedecko-technických informácií SR http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

Práva čitateľa

Povinnosti čitateľa

Zoznam prístupných katalógov

  1. Knižnica Ministerstva financií SR

Kontakt

Ministerstvo financií SR – odborná knižnica
Štefanovičova 5
P.O. Box 85 
817 82 Bratislava 15

tel.: 02/5958 3032 (konzultant)
e-mail: kniznica@mfsr.sk

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Knižnica
  3. Základné informácie pre verejnosť

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.