Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

adresa:
IČO:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
Zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
48259071
info@restrukturalizacna.sk
www.restrukturalizacna.sk
Ing. Marius Hričovský - konateľ
Mgr. Martin Peter - predseda dozornej rady, JUDr. Martin Dziak - člen dozornej rady

Pôsobnosť

Spoločnosť bola založená Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky dňa 20.7.2015, na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2015 Z. z. zo dňa 8.7.2015 na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.

Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra dňa 29. júla 2015.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie s účasťou štátu, v ktorých MF SR plní zakladateľské funkcie, resp. výkon akcionárskych práv
  4. Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.