Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Mincovňa Kremnica, š.p.

adresa:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Štefánikovo nám. 25/24,967 01 Kremnica
045/678 7866 - 68
045/678 7801
mint@mint.sk
https://www.mint.sk/
Ing. Vlastimil Kalinec - raditeľ podniku
Ing. Peter Habšuda, Veronika Gmiterko, MBA, Mgr. Pavol Škápik - členovia dozornej rady

Pôsobnosť:


Mincovňa Kremnica, š. p. bol zriadený zakladacou listinou FMHSaE ČSFR č. 22/1998 dňa 27. 6. 1988 podľa §18 zákona č. 88/1998 Zb. o štátnom podniku.

Dohodou medzi MH SR a MF SR podľa § 3 zákona SNR č. 453/1992 Zb., v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, bola uskutočnená zmena v osobe zakladateľa podniku k 31. 12. 1996. MF SR voči štátnemu podniku zabezpečuje zakladateľskú funkciu a funkciu orgánu hospodárskeho riadenia.

 

Kompetencie:


Kompetencie š. p. vyplývajú zo zakladateľskej listiny s nasledovným predmetom činnosti:
a) obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

b) automatizované spracovanie údajov,
c) kovoobrábanie,

d) zámočníctvo,

e) výroba nástrojov, brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožníc a jednoduchých nástrojov,

f) galvanizácia kovov,

g) smaltovanie,
h)
stavba strojov s mechanickým pohonom,
i)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
j) cestná nákladná doprava

k) neverejná cestná osobná doprava,

l) verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
m)
zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov,
n)
zlatníctvo, strieborníctvo, klenotníctvo a kovotepectvo,
o)
spracovanie kameňa,
p)
reklamná činnosť,
r) prevádzkovanie vlastnej ochrany strážnou službou- strážna služba - §3 písm a) body 3,4,5,8 a 9 zákona 379/97 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností

s) nákup a predaj výpočtovej techniky,

t) zlievanie drahých kovov (zhotovovanie legúr- zliatin, rafinácie drahých kovov a výroby polotovarov z drahých kovov)

u) polygrafická výroba, sadza a konečná úprava tlačovín.