Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úvodná informácia

Sekcia medzinárodných vzťahov je tím zhruba dvadsiatky ľudí. Portfólio sekcie má štyri hlavné zamerania: európska agenda, finančné nástroje, medzinárodné finančné inštitúcie (MFI) a rozvojová spolupráca.

Náplňou agendy EÚ je hlavne efektívne presadzovanie záujmov SR v oblasti hospodárskej politiky a verejných financií na zasadnutiach Európskej rady, euroskupiny, rady Ecofin a Rady pre všeobecné záležitosti. Vyžaduje si neustále sledovanie aktuálnych medzinárodných ekonomických tém a súvislostí a neskromnú mieru predvídania. Špecifickou oblasťou je rozpočet EÚ, najmä príprava viacročného finančného rámca a každoročné odhady odvodov do európskeho rozpočtu.

Do agendy odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií patrí rozvoj spolupráce a koordinácia vzťahov s medzinárodnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, a pod. a plní aj funkciu front office pri kontakte s týmito inštitúciami.  Odbor zároveň zastrešuje podporu a riadenie návratnej a udržateľnej finančnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, predovšetkým financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Rovnako sa podieľa na koordinácií projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a iniciatív zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Dôležitou súčasťou je aj budovanie transferu know-how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií.

V oblasti rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií SR orientuje na dve prioritné témy, a to odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií partnerským  krajinám (regióny západného Balkánu, Východného partnerstva a strednej Ázie) a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. V súčasnosti Ministerstvo financií SR presadzuje aj zavádzanie inovatívnych foriem pomoci.

Martin Polónyi je generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných vzťahov od januára 2020. Od februára 2017 bol riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, ktorý vznikol zlúčením odboru medzinárodných inštitúcií a útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2014, od roku 2015 ako riaditeľ útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu.  Od roku 2008 pôsobil v Národnej banke Slovenska v oblasti koordinácie vzťahov s Európskou centrálnou bankou, pričom túto funkciu prerušil v rokoch 2010 až 2012, kedy pôsobil v Európskej centrálnej  banke vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu medzinárodných vzťahov so zameraním na medzinárodné hospodárske vzťahy, tretí ročník štúdia absolvoval na Univerzite Lyon III v Lyone vo Francúzsku.

Martin Spiritza je riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií od januára 2020. Na Ministerstve financií pôsobí od roku 2014, pôvodne na Útvare stratégie financovania hospodárskeho rastu. Vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a archívnictvo a pomocné vedy historické na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa predovšetkým finančným nástrojom a návratným formám pomoci a podpory z európskych fondov.

Juraj Toporčák je riaditeľom odboru európskych politík od apríla 2020. Študoval Politiku a medzinárodné vzťahy na Canterbury Christ Church University v Anglicku, ako aj Európske štúdiá na univerzite v Aalborg v Dánsku. Na Ministerstve financií pôsobí od roku 2015. Slovenskú republiku zastupuje ako alternát Hospodárskeho a  finančného výboru ako aj zástupca riaditeľa v Správnej Rade Európskeho mechanizmu pre stabilitu. 

Tatiana Žilková vedie tím rozvojovej spolupráce od roku 2017. Študovala medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite v Prahe. V minulosti pracovala pre viaceré mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj pre Európsku Komisiu. Venovala sa predovšetkým rozvojovej spolupráci v oblasti podpory dobrej správy vecí verejných, verejnej politiky a rozvoja občianskej spoločnosti.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Úvodná informácia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.