Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

25. Pension projections of Slovakia - 2020 update

Abstrakt: Pracovná skupina pre starnutie obyvateľstva schválila nové projekcie výdavkov na dôchodky pre Slovensko po zmenách v dôchodkovom systéme v roku 2019. Modelované zmeny pozostávali zo zavedenia stropu na dôchodkový vek, zvýšenia a zmeny indexácie minimálnych dôchodkov, zmenu krátenia dôchodkov z I. piliera pre účastníkov v II. pilieri a zdvojnásobenie vianočného príspevku.

Projekcia výdavkov na dôchodky v roku 2070 vzrástla oproti minulej projekcii o 4 p.p. HDP z 9,8 % HDP na 13,8 %. Časť tohto nárastu (1,1 % HDP) bola spôsobená metodologickou zmenou v kvantifikácii minimálnych dôchodkov, zvyšných 2,9 % HDP bolo spôsobených zavedenými opatreniami. Deficit dôchodkového systému tak v roku 2070 dosiahne 6,9 % HDP. Príjmy dôchodkového systému tak budú v danom roku tvoriť len polovicu jeho výdavkov.

Dátum a miesto konania: 11.2.2020, Európska komisia, Brusel

Prednášajúci: Jakub Fodor, Juraj Cenker

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Prezentácie
  5. 25. Pension projections of Slovakia - 2020 update

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.