Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

22. Selected Economic Policy Issues

Abstrakt: Prezentácia pre študentov ekonomických a matermatických odborov slovenských univerzít predstavuje tri aplikácie ekonómie a matematiky v oblasti verejných politík na Slovensku. Stochastický dlhový simulátor je sofistikovaným nástrojom, ktorý posúva Slovensko v oblasti riadenia dlhu medzi best practice krajiny. Výdavkové stropy napomôžu zlepšiť výsledky a kvalitu verejných financií. Intenzívna práca s údajmi nám umožní lepšie cieliť opatrenia na inklúziu marginalizovaných komunít.

Dátum a miesto konania: 6.11.2018, NBS

Prednášajúci: Peter Harvan 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Prezentácie
  5. 22. Selected Economic Policy Issues

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.