Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

10. Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov a jej prínos pre riadenie dlhu

Abstrakt: Prezentácia poskytuje prehľad aktuálnej situácie na trhu so slovenskými štátnymi dlhopismi ako aj diskusiu výziev a súbor opatrení pre primárny a sekundárny trh. Prezentácia tiež načrtáva budúce využitie výnosovej krivky pre riadenie štátneho dlhu.

Dátum a miesto konania: 12.11.2015, MF SR, Bratislava

Prednášajúci: Martin Filko, Pavol Povala

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Semináre a prezentácie
  4. Prezentácie
  5. 10. Výnosová krivka slovenských štátnych dlhopisov a jej prínos pre riadenie dlhu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.