Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

O Inštitúte

Poslanie

Našim poslaním je poskytovať analýzy a prognózy pre dobre informované verejné rozhodnutia a držať prst na pulze dňa pri údajoch z ekonomiky a ekonomických témach.

 

Hlavné úlohy IFP

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva financií, ktorý patrí medzi top analytické jednotky na Slovensku a je jedným z najstarších ekonomických think-tankov verejnej správy u nás. 

Odbor makroekonomických analýz a prognóz vytvára krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja ekonomiky. Tím sa tiež sústredí na skúmanie vplyvu aktuálnych udalostí na trh práce a HDP. V rámci tohto tímu sa nachádza aj jednotka, ktorá sa sústredí na behaviorálne experimenty a analýzy.

Odbor daňových analýz a prognóz sa sústredí na analýzu, hodnotenie a kvantifikáciu príjmov štátu. Tento tím nevytvára len pravidelné prognózy príjmov rozpočtu, ale sústredí sa tiež na návrhy a riešenia pre modernú daňovú politiku (zelené zdaňovanie, digitálna daň a iné).

Odbor fiškálnych analýz a prognóz sa zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Vytvára krátkodobé aj dlhodobé prognózy verejných výdavkov a dlhu, sleduje nastavovanie výdavkových limitov a pripravuje konkrétne plány na zvýšenie zdravia a transparentnosti verejných financií.

Odbor štrukturálnych a výdavkových politík sa snaží identifikovať opatrenia zabezpečujúce dlhodobý a udržateľný hospodársky rast a podporujúce zvyšovanie kvality života. Zaoberá sa tiež prognózou vplyvov starnutia populácie na udržateľnosť verejných financií.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. O Inštitúte

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.