Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Špičkové vzdelávanie pre analytikov

Špičkové vzdelávanie pre analytikov

Skúsenosti s projektom:

"Na pokročilom kurze strojového učenia s R na univerzite v St. Gallen pozitívne hodnotím najmä pripravenosť prednášajúceho, ktorý sa v rámci každej riešenej oblasti snažil účastníkom poskytnúť čo najviac praktických rád a zároveň zdieľal svoje skúsenosti,  z bohatej praxe pri riešení hĺbkovej analýzy údajov v projektoch rôzneho zamerania."

Stanislav, Finančné riaditeľstvo SR


"Bol som na Univerzite v St. Gallen vo Švajčiarsku na úvodných kurzoch ekonometrie a bolo to výborné. Nielenže boli profesori svedomití a motivovaní, ale boli to aj ľudia, ktorí reálne prispievajú do danej oblasti. Dokonca aj diskusie so študentmi po konci vyučovania boli rovnako podnetné a poučné ako samotná hodina. Bol skvelý zážitok vidieť, ako sa robí spoločenská veda vo svete."

Marcel, Inštitút kultúrnej politiky


"Letnú školu European Observatory on Healh Systems and Policies v Benátkach odporúčam každému, kto sa vo svojej práci venuje komplexnému nastavovaniu pravidiel v zdravotníctve. Jej filozofia je postavená na myšlienke, že pre rozvoj zdravotníckych systémov je potrebné spájať ľudí z rôznych častí sektora a Európy, predstavovať im najnovšie poznatky a vytvárať príležitosti na to, aby si medzi sebou vymieňali skúsenosti a do budúcna spolupracovali. Pre mňa osobne bola letná škola zdrojom veľkej inšpirácie a získala som vďaka nej cenné zdroje a kontakty pre svoju prácu."

Zuzana, Kancelária prezidenta SR


"V rámci projektu som sa zúčastnil kurzu o hodnotení dopravných investícií z hľadiska širších ekonomických vplyvov na univerzite v Leeds. Univerzita v Leeds patrí dlhodobo medzi najlepšie univerzity v oblasti ekonomického hodnotenia dopravných investícií. Zúčastniť sa kurzu na tému, ktorú momentálne na Slovensku nerobíme a nemáme metodicky podloženú, bolo veľmi prínosné pre prípadný rozvoj nástrojov na hodnotenie budúcich ciest a železníc. Kurzu sa zúčastnili z veľkej časti profesionáli z britského verejného sektora, ktorí sa hodnoteniu a príprave dopravných investícií v praxi venujú, čo mi umožnilo vnímať aj praktické aspekty prezentovanej teórie."

Matúš, Útvar hodnoty za peniaze


"Letná škola organizovaná Paris School of Economics s názvom „Mikroekonometria a hodnotenie politík“ bola zameraná na hlavné úskalia hodnotenia verejných politík a nástroje, ktoré umožňujú odhadnúť ich dopad v závislosti od charakteristík dostupných dát. Kurz zahŕňal teoretickú časť so skvelým lektorom, ktorý vedel materiál podať intuitívne bez nadbytočnej matematiky. V praktickej časti sa kurz zameral na to, ako konkrétne nástroje uplatniť v programovacom jazyku Stata. Nadobudnuté poznatky aktuálne využívam pri hodnotení opatrení zameraných na sociálnu inklúziu v rámci revízie výdavkov."

Tomáš, Útvar hodnoty za peniaze


"Na základnom kurze GIS analýz na univerzite v Utrechte som mala možnosť nielen sa podrobne venovať tejto oblasti, vyskúšala som si aj praktický zber dát prostredníctvom GPS trackera a ich následnú analýzu. Teraz už oveľa viac rozumiem nepresnostiam, ktoré takéto dáta môžu mať. Nové zručnosti už využívam aj v praxi, pomohli nám napríklad identifikovať priemernú veľkosť striech rodinných domov vo všetkých slovenských okresoch. Ak sa tiež chcete ponoriť do sveta máp a dát s nimi spojených, určite odporúčam Utrecht."

Veronika, Inštitút environmentálnej politiky


"Vrelo odporúčam kurz Analýzy nákladov a prínosov pre investičné projekty v Miláne každému, kto má záujem hlavne o praktický kurz. Prednášajú na ňom ľudia z praxe, ktorí prinášajú aktuálny pohľad na riešenia v rôznych sektoroch. Program pokrýva teóriu, praktické cvičenia, ukážky dobrej praxe, ale ponúka aj priestor na spoluprácu a networking. Okrem vysokej profesionality oceňujem najmä ľudský a neformálny prístup každého z organizačného tímu. Kurzu vďačím za hlbšie porozumenie téme, nadobudnuté poznatky aktívne využívam pri príprave metodiky pre výpočet nákladov a prínosov pre hodnotenie projektov v oblasti životného prostredia."

Jana, Inštitút environmentálnej politiky


"V apríli som bol na trojdňovom intenzívnom kurze práce so softvérom PTV Visum v Karlsruhe v Nemecku. Vzdelávanie prebiehalo vo veľmi moderných a dobre vybavených priestoroch. Lektor viedol kurz štruktúrovane a teoretické časti sme mali možnosť hneď odskúšať na praktických úlohách. Kurz bol pre mňa veľmi prínosný, keďže mi dal veľmi dobrý náhľad do komplikovanej problematiky dopravného modelovania."

Marek, Inštitút finančnej politiky

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Analytické jednotky štátu
  4. Špičkové vzdelávanie pre analytikov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.