Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Realizácia projektu

Tu nájdete informácie pre partnerské úrady na zabezpečenie realizácie projektu a refundácie výdavkov projektu.

Ministerstvo financií zabezpečuje kompletnú agendu projektu a komunikáciu s riadiacim orgánom. Partnerské úrady zabezpečujú agendu projektu v rámci svojho úradu a poskytujú súčinnosť ministerstvu financií.
 


Obstarávanie tovarov a služieb

Pre zákazky s nízkou hodnotou a zákazky nespadajúce pod zákon o verejnom obstarávaní platia špecifické pravidlá uvedené v tomto usmernení PDF / MS Office(aktualizované 1.4.2019).

V rámci projektu ide najmä o tieto tovary a služby:


Kontrola verejného obstarávania


Refundácia výdavkov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Špičkové vzdelávanie pre analytikov
  4. O projekte
  5. Realizácia projektu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.