Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správa o technickej pomoci - Hodnotenie riadenia verejných investícií

Od roku 2016 pripravuje slovenská vláda niekoľko revízií výdavkov s cieľom zlepšiť efektívnosť verejných výdavkov, lepšie slúžiť občanom a konsolidovať verejné financie. Niektoré z týchto preskúmaní (napr. Doprava) sa intenzívne zameriavajú na investície do infraštruktúry. V záujme ďalšieho zlepšenia riadenia verejných investícií zodpovedné inštitúcie požiadali, aby sa súbežne s prebiehajúcim programom preskúmania výdavkov uskutočňovala misia na hodnotenie riadenia verejných investícií (PIMA).

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Misie a prezentácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.