Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Otázky a odpovede k obchvatu Prešova

Ako odpoveď na list prezidenta SR, zhodnotilo MF SR hodnotu za peniaze pripravovaného obchvatu mesta Prešov. 
Následná verejná diskusia priniesla viacero nejasností. Cieľom tohto prehľadu je odpovedať na najčastejšie otázky ohľadom projektu.

Čo je hodnota za peniaze? Aká je jej úlohu pri diskusii o obchvate Prešova?

Hodnota za peniaze je vládna iniciatíva zvyšujúca efektivitu verejných výdavkov. V prípade obchvatu Prešova hľadá finančne efektívne riešenie zložitej dopravnej situácie.

Čo je problém dopravy Prešova a okolia?

mapa1

Doprava v Prešove je veľmi preťažená. Zápchy v meste spôsobujú zdržania vodičov, zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Miestne cesty nie sú dimenzované na také veľké počty áut, vrátane nákladných, ktoré cez mesto prechádzajú.

Graf_1

Čo bol doterajší projekt?

Štvorpruhový južný obchvat D1 (356 mil. eur) a štvorpruhový severný obchvat R4 (535 mil. eur) v dvoch častiach v celkovej cene 891 mil. eur (tabuľka odhadovaných nákladov pre všetky alternatívy). Prvá časť spája križovatku s D1 na západe a križovatku pri Veľkom Šariši na severe. Druhá časť spája Veľký Šariš a Kapušany. Projekt zahŕňa tri tunely Prešov, Bikoš a Okruhliak.

Aký je stav projektov?

D1 bolo ukončené verejné obstarávanie ale finalizuje sa posúdenie environmentálnych vplyvov a štúdia uskutočniteľnosti.
Severný obchvat R4, 1. časť, je majetkovo-právne vysporiadaný a pripravuje sa verejné obstarávanie.
Severný obchvat R4, 2. časť, nie je majetkovo-právne vysporiadaný a pripravuje sa stavebné povolenie.

Aké zmeny navrhuje ministerstvo financií?

MF SR navrhuje stavať severný obchvat R4 v polovičnom profile, s nákladmi nižšími približne o 160 mil. eur, bez zdržania stavby. Navrhuje vynechanie tunela Okruhliak stúpacími pruhmi, ktoré by znamenalo zdržanie začiatku výstavby len druhej časti obchvatu R4 (Veľký Šariš – Kapušany) o 1 až 3 roky, ale s dodatočne nižšími nákladmi o približne 60 mil. eur (bez dodatočných nákladov na dodatočnú projektovú dokumentáciu). Nenavrhuje zmeny v trasovaní D1 alebo hypotetický východný obchvat.

 tab1

Prečo nepovažujete doterajší projekt za najlepší?

Dopravný problém mesta by vyriešil len čiastočne a je projektovaný na väčší počet vozidiel ako na ňom podľa predpokladov bude jazdiť.
Hodnotu obchvatu pre Prešov a celý región tvorí jeho vplyv na odľahčenie dopravného zaťaženia v meste. Podľa štúdií ministerstva dopravy doterajší projekt vyrieši dopravu v meste len o 17 % (D1 + R4 sever)

Z akých podkladov vychádzate?

Z dokumentov a predpokladov ministerstva dopravy, predovšetkým zo štúdie uskutočniteľnosti pre koridor D1/R2/R4 Prešov – Košice – Bidovce z marca 2015. Pri odhade podielu tranzitnej dopravy vychádzame z najnovšieho prieskumu dopravnej mobility NDS z roku 2015. NDS pripravuje nový dopravný model, ktorý prinesie nové odhady o výhľadových intenzitách a bude súčasťou aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti.

Prečo zrazu menej pruhov?

Doteraz odhadované výhľadové počty áut na severnom obchvate budú nižšie ako maximálna kapacita dvojpruhových rýchlostných ciest. Kapacita cesty sa odvíja aj od počtu pomalých áut (nákladné), stúpania a krivoľakosti cesty.

graf2_3

Koľko sa dá ušetriť na polovičnom profile?

Polovičný profil ušetrí v priemere 30 % investičných nákladov projektu. Vyplýva to z odhadov zo štúdií k viacerým iným úsekom na Slovensku.

Znamenali by zmeny zdržanie?

V prípade zníženie počtu pruhov by nemali zmeny na polovičný profil spôsobiť žiadne zdržanie. Zmena trasovania (vynechanie tunela) v prípade druhej časti severného obchvatu môže spôsobiť zdržanie približne o 1-3 roky kvôli novému posúdeniu vplyvov na životné prostredie a úprave dokumentácie na stavebné povolenie a ponuku.

Vyrieši D1+R4 problém prešovskej dopravy?

Čiastočne. Prešovskej doprave podľa štúdie uskutočniteľnosti z roku 2015 by výrazne pomohla nová cesta prvej triedy I/68 cez mesto zo severu (Sabinov) na juh (Košice). V kombinácii s vonkajším obchvatom má podľa štúdie odľahčiť dopravu v meste o 30 %. Odhadované náklady na výstavbu tejto cesty sú 140 mil. eur.

Dal by sa v polovičnom profile stavať aj úsek D1, ktorý je súčasťou obchvatu?

V prípade, že by kvôli nízkemu výhľadovému zaťaženiu cesty nebolo opodstatnené stavať plný profil D1, možné by to bolo. Na Slovensku je na D1 v polovičnom profile vybudovaný tunel Branisko (jedna tunelová rúra).

Boli v hre aj iné alternatívy?

Štúdia uskutočniteľnosti zvažuje aj východné trasovanie, ktorá je v kombinácii s cestou prvej triedy cez mesto alternatívou voči severnému obchvatu. Oproti súčasnému variantu by bol východný variant o približne 255 mil. eur lacnejší. Zmena na polovičný profil by náklady ďalej znížila celkovo o 340 mil. eur. Odhadované náklady na výstavbu cesty prvej triedy sú 140 mil. eur. Tieto prepočty počítajú s plným profilom D1, ktorého zmena na polovičný by mohla priniesť nižšie náklady o približne 120 mil. eur.

Východný obchvat Prešova je súčasťou územného plánu VÚC Prešov aj mesta Prešov, ako aj genereli dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý odporúča stavať východný obchvat R4. Technická štúdia pre východný obchvat (prvý krok projektovej prípravy) z júna 2016 obsahuje inžiniersko-geologický prieskum, ktorého záverom je, že soľné bane nepredstavujú prekážku pre výstavbu východného obchvatu.

Momentálne sa aktualizuje štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude hodnotiť aj polovičné profily (dva pruhy namiesto štyroch) jednotlivých trasovaní obchvatu.

graf4

Prečo ministerstvo financií navrhuje šetrenie?

Lebo verejné zdroje sú obmedzené. Efektívnejšie riešenia prinášajú viac služieb pre občanov. Lacnejší obchvat prinesie možnosť investovať do ďalších projektov, či v Prešove alebo inde na Slovensku.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Revízia výdavkov
  4. Doprava
  5. Otázky a odpovede k obchvatu Prešova

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.