Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Analýzy ÚHP

Princípy grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií - popis dobrej praxe

Dokument je súčasťou prípravy na reformu riadenia výskumu, vývoja a inovácií obsiahnutej v Pláne obnovy a odolnosti SR. Cieľom reformy je defragmentácia a silnejšia koordinácia podporných nástrojov, ako aj uplatňovanie princípov dobrého riadenia a efektívnosti, ktoré zabezpečia väčší úžitok/pridanú hodnotu z investovaných zdrojov. Dokument sa zameriava na zhrnutie dobrej praxe pri poskytovanie grantovej podpory pre výskum, vývoj a inovácie, a to na každom kroku procesu od vyhlasovania výziev, cez výber projektov až po monitoring a ex-post hodnotenie podporných programov.

 

Ako dekarbonizovať Slovensko do roku 2030?

Slovensko môže byť v dekarbonizácii jedným z lídrov strednej Európy. Niektoré opatrenia prinesú aj finančné úspory. Spolu s Boston Consulting Group a Inštitútom environmentálnej politiky sme vymodelovali prvú slovenskú krivku marginálnych nákladov na znižovanie emisií (Marginal Abatement Cost Curve – MACC), ktorá pozostáva z 58 opatrení.

 

Analýza vplyvov Prvej pomoci na zamestnanosť počas prvej vlny pandémie COVID-19

Prvá pomoc prispela počas prvej vlny pandémie k udržaniu zamestnanosti. Pomoc dokázala zabrániť prepúšťaniu, ak bola poskytnutá čo najskôr a trvala dlhšie ako dva mesiace. Analýzu vypracovali Útvar hdnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky. 

Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity: Ako zmenila pandémia výsledky na trhu práce a z pohľadu zdravia.
Písať listy sa oplatí: ako zvýšiť daňové príjmy rýchlo a efektívne

Finančná správa v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, Útvarom hodnoty za peniaze a akademickým sektorom pripravila experiment s cieľom vyhodnotiť úspešnosť listovej kampane upozorňujúcej daňovníkov na povinnosť platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Zaslanie listov vybraným daňovníkom pomohlo zvýšiť príjmy štátu o 2,5 milióna eur, ktoré by inak neskončili v štátnom rozpočte.

Potenciálne prínosy očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu

Zvyšovanie počtu zaočkovaných ľudí je najefektívnejším spôsobom, ako ochrániť životy a znížiť ekonomické aj zdravotné škody spôsobené pandémiou. Podľa odhadu ÚHP sa spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka pohybujú na úrovni 4 384 eur.  Vzhľadom na nedostatočné tempo očkovania je kľúčové konať rýchlo. Štát by mal použiť viacero opatrení na zvýšenie motivácie dať sa zaočkovať.

Programovanie pre pokročilých

Verejná diskusia o rozpočte by sa ideálne mala viesť nielen o výške výdavkov, ale najmä o výsledkoch politík na ktoré sa vynakladajú. Diskutovať by sa tak malo o počte zachránených životov zdravotnou starostlivosťou, nie výlučne o výške výdavkov na zdravotníctvo či počte lekárov. Jedným z nástrojov, ktorý by mal prispieť k lepšej informovanosti o štruktúre a výsledkoch verejných výdavkov je rozpočtovanie založené na výsledkoch. Umožňuje sledovať výdavky podľa účelu a stanoviť k nim merateľné ukazovatele.  Programové rozpočtovanie na Slovensku však v súčasnej podobe len v malej miere prispieva k zostaveniu rozpočtu či k lepšej diskusii o výsledkoch politík. Táto štúdia ponúka diagnostiku hlavných problémov a návrh ich riešenia na príklade programových štruktúr Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 Ultrarýchly internet na Slovensku nepotrebuje veľké investície štátu

Splnenie cieľov pokrytia Slovenska rýchlym internetovým spojením si vyžaduje verejné investície vo výške približne 80 miliónov eur. Doterajšie odhady o potrebe investovať na splnenie cieľov EÚ v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur štátnych peňazí sú prehnané. Nezohľadňujú všetky dostupné technológie, regulačné nástroje na zníženie nákladov a počítajú s investíciami z verejných zdrojov aj tam, kde to nebude potrebné.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Analýzy ÚHP

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.