Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koordinácia analytických jednotiek

Rada analytických jednotiek 

Rada analytických jednotiek je koordinačné zoskupenie 13 analytických jednotiek.  Analytické jednotky často spolupracujú. Jednou zo spoločných aktivít je napríklad aj recenzovanie a schvaľovanie materiálov, ktoré analytické jednotky publikujú. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu analýz.  

 

Riadiaci výbor pre analytické jednotky

Členmi a členkami riadiaceho výboru sú štyri riaditeľky alebo riaditelia analytických jednotiek a traja ľudia z externého prostredia. Ich záujmom je riadenie a koordinovanie analytických jednotiek. Koordinujú a usmerňujú činnosť analytických jednotiek a poskytujú návrhy na zmeny v ich fungovaní. Jedným z cieľov riadiaceho výboru dohliadať na kvalitu analytických jednotiek. 

 

Metodika budovania analytických kapacít v štátnej správe

Cieľom dokumentu je zadefinovať jednotný prístup a štandardy kvality pre budovanie analytických jednotiek v štátnej správe na Slovensku. Primárne je dokument adresovaný existujúcim analytickým jednotkám a ašpirujúcim analytickým jednotkám. 

Viac informácií o analytických jednotkách nájdete na analyzy.gov.sk

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Analytické jednotky štátu
  4. Koordinácia analytických jednotiek

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.