Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR

Logo EU a MINDOPLogo MIRRI

Názov projektu: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP: 2 203 974,99 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 07.07.2021
Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky

Prioritná os:     7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.9 Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Termín realizácie projektu: 03/2022 - 12/2023

Popis projektu:

Cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky, zabezpečiť súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä ohľadom monitoringu a riešenia bezpečnostných incidentov pre dôležité IS rezortu MF SR a sektory bankovníctva a finančných trhov najmä pomocou nasledujúcich opatrení:

Aktivity projektu:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OPII
  3. Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MF SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.