Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly MF SR

Aktualizované dňa: 09.07.2020 09:00

Ministerstvo financií SR zverejnilo dokument Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR k vypracovaniu smernice k vykonávaniu finančnej kontroly.

Cieľom uvedeného dokumentu je napomôcť orgánom verejnej správy pri vypracúvaní interných riadiacich aktoch upravujúcich výkon finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis.

Metodická pomôcka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/013837/2020-1411 k vypracovaniu smernice k vykonávaniu finančnej kontroly TU

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR