Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 3/2008-M k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky ISPA/KF v systéme ISUF

Manuál č. 3/2008-M k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky ISPA/KF v systéme ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy účtovania v informačnom systéme účtovníctva fondov (ISUF) pri spracovaní jednotlivých účtovných prípadov platobnej jednotky ISPA/KF v súvislosti s platnou metodikou účtovných postupov k 1. 1. 2008.

Manuál je určený pre účtovníkov platobných jednotiek (MŽP SR, MDPT SR, ŽSR SR).

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Manuály sekcie európskych fondov
  4. Manuály vydané v roku 2008
  5. Manuál č. 3/2008-M k účtovaniu účtovných prípadov platobnej jednotky ISPA/KF v systéme ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.