Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z marca 2012

Zmena podmienok mechanizmu refundácie cestovných výdavkov vyplýva zo záverov auditu, ktorý vykonala v júni 2011 Rada EÚ a z doterajších skúseností Ministerstva financií SR s aplikáciou mechanizmu náhrady cestovných výdavkov v praxi v zmysle uznesenia vlády SR č. 568/2008.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä aktualizácie podmienok refundácie oprávnených cestovných výdavkov, v rámci ktorých je možné pri pracovných cestách uskutočnených od 1. januára 2012 refundovať aj výdavky za prepravu na letisko/z letiska ak je odletové resp. príletové miesto Viedeň.

Pri určení paušálnej sumy 13 EUR na účely refundácie výdavkov za použitie motorového vozidla zamestnávateľa na prepravu z/do hlavného mesta na letisko/z letiska ak je odletové, resp. príletové miesto Viedeň – Schwechat sa vychádzalo zo vzdialenosti 120 km na jednu jazdu (cesta tam aj späť), priemernej ceny benzínu Natural 95 za mesiac október 2011 (údaj ŠÚ SR) a priemernej spotreby pohonných látok motorového vozidla Volkswagen Passat (7,5l/100km). Výpočet bol vykonaný na základe údajov príslušného útvaru MF SR, ktorý má v správe služobné motorové vozidlá.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov delegátov EÚ
  3. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - uznesenie vlády SR č. 568/2008
  4. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z marca 2012

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.