Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z júla 2011

Úpravu podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ vypracováva Ministerstvo financií SR.

Zmena podmienok mechanizmu refundácie cestovných výdavkov vyplýva zo zmien legislatívnej povahy, najmä vydania nového rozhodnutia generálneho tajomníka Rady č. 32/2011 z 25. februára 2011 k refundácii cestovných výdavkov zástupcov členských štátov s účinnosťou k 1. marcu 2011 a vydania implementačných pravidiel k citovanému rozhodnutiu. Navrhovaný dokument obsahuje aj vybrané úpravy vyplývajúce z doterajších skúseností Ministerstva financií SR s aplikáciou platného mechanizmu náhrady cestovných výdavkov v praxi v zmysle uznesenia vlády SR č. 568/2008, ako aj z realizovaných auditov a kontrol Rady EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa navrhovaná úprava podmienok refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov Slovenskej republiky na zasadaniach výborov a pracovných skupín Európskej Rady a Rady EÚ týka najmä aktualizácie zoznamu zasadnutí Európskej Rady a Rady EÚ, v ktorých rámci je možné refundovať cestovné výdavky jednotlivým zástupcom SR, niektorých obmedzení pre uznanie oprávnenosti výdavkov a upresnenia dokumentov predkladaných na účely refundácie cestovných výdavkov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov delegátov EÚ
  3. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - uznesenie vlády SR č. 568/2008
  4. Mechanizmus refundácie cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou zástupcov SR na zasadaniach výborov a pracovných skupín Rady EÚ - verzia z júla 2011

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.