Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Účet a presun účtu

Klienti - spotrebitelia majú možnosť jednoduchšie prostredníctvom vzorov tlačív bezplatne si zmeniť banku a presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet.

Na základe žiadosti spotrebiteľa môže nová banka bez ďalších úkonov spotrebiteľa vykonať celkový presun platobného účtu. Žiadosť o presun platobného účtu sa podáva v novej banke, ku ktorej chce spotrebiteľ presunúť platobný účet. Žiadosť o presun platobného účtu umožňuje spotrebiteľovi jednoduchšie informovať príjemcov inkás z platobného účtu spotrebiteľa (napr. telekomunikační operátori, dodávatelia plynu, elektriny), alebo platiteľov uskutočňujúcich úhrady na platobný účet spotrebiteľa (napr. zamestnávateľ). Rovnako sa to týka aj ďalších údajov nového platobného účtu spotrebiteľa ako napr. dátumov, od ktorých si majú začať plniť svoje povinnosti v súvislosti s novým platobným účtom. Podaním žiadosti vzniká novej banke povinnosť zaslať žiadosť o presun platobného účtu starej banke, ktorá je následne povinná doložiť zákonom požadovanú dokumentáciu viažucu sa na presun platobného účtu a vykonať zákonom uložené úkony smerujúce k presunu platobného účtu.

Cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie postupu pre bezplatný presun platobného účtu, odstránenie administratívneho aj finančného zaťaženia a zvýšená mobilita spotrebiteľov. Rýchly, bezpečný a bezplatný presun platobného účtu umožňuje spotrebiteľom využívať najvýhodnejšie ponuky na trhu a jednoducho vymeniť svoj existujúci platobný účet za nový – poskytujúci pre neho najväčšie výhody. Presun platobného účtu je možné vykonať aj pri štandardom účte a základnom bankovom produkte. Uvedené prispieva k transparentnosti a efektivite presunu účtu a najmä ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Ochrana finančných spotrebiteľov
  4. Účet a presun účtu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.