Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Platobný systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov

Ministerstvo financií SR zabezpečuje platobný systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov na základe Zmluvy o poskytovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a prevádzkovania centrálneho systému pre službu evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov medzi Ministerstvom financií SR a Slovenskou poštou, a.s. Viac informácií o službe platobného systému na úhradu správnych a súdnych poplatkov nájdete na webovom sídle http://www.e-kolky.sk. Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo § 9 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo financií SR vzorovú zmluvu o umiestnení a prevádzkovaní technického vybavenia pre úrady.

Logo Ekolok

Finálna verzia štúdie realizovateľnosti služby eKolok na roky 2024 – 2034 a jej príloh je zverejnená od 7.3.2024.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Platobný systém na úhradu správnych a súdnych poplatkov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.